Kontaktujte nás+420 739 201 336

Časté dotazy

Nastavení převodního poměru u elektroměru pro nepřímé měření X/5 - typ "1008970" DTS 353-L X/5

Křížek Mínus

Nainstaloval jsem elektroměr typ "1008970" DTS 353-L X/5, ale nejde mi uložit hodnota převodního poměru. Jak mám postupovat?

Řešení:

Tlačítko SET je nutné držet 35 s.

Související:

Po zapnutí se asi na dvě sekundy zobrazí převodní poměr, výchozí hodnota je 5/5. Po uplynutí dvou sekund se zobrazí výkon. Chcete-li nastavit převodní poměr:
1) Stiskněte tlačítko SET (viz obr. 1) po každém stisknutí tlačítka se zobrazují poměry 25/5, 40/5, 50/5, 60/5, 75/5, 60/5, 100/5, 120/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, 500/5, 600/5, 800/5, 1000/5, 1200/5, 1500/5, 1600/5, 2000/5, 2500/5, 3000/5, 4000/5, 5000/5, 6000/5, 5/5. (viz obr. 2).
2) Pro potvrzení nastavovaného poměru stiskněte tlačítko a držte je stisknuté po dobu 35 s (počítá se s menší tolerancí, ale nepřekračujte dobu 60 s – tím by došlo k továrnímu nastavení převodního poměru). Převodní poměr se uloží. (kontrolu nastavení provedete krátkým stisknutím tlačítka SET – displej zobrazí uloženou hodnotu převodního poměru)
3) Pokud chcete vrátit převodní poměr do továrního nastavení – držte stisknuté tlačítko SET po dobu 70 s (počítá se s menší tolerancí, ale nepřekračujte dobu 90 s). Před samotným nastavováním doporučujeme elektroměr odpojit od sítě a následně znovu připojit k síti, pak začít resetováním převodního poměru.
Pozn.: Tlačítko se nachází uvnitř otvoru, doporučujeme k nastavení převodního poměru použít pomocný nástroj, kterým lze tlačítko v otvoru stisknout.

 

Prohlédnout si elektroměr na ⇒ eshop.eleman.cz

VIDEOMANUÁL - nastavení a resetování převodního poměru u "1008970" DTS 353-L X/5

Generování impulzů u elektroměru pro nepřímé měření X/5 - typ "1008970" DTS 353-L X/5

Křížek Mínus

Kolik impulzů (impulzní výstup S0) vysílá elektroměr po zapojení měřících transformátorů a nastavení převodního poměru?

Řešení:

Záleží na nastaveném převodním poměru. Viz vysvětlení níže.

Související:

Příklad:
MTP = 500 A
převodní poměr = X/5 = 500/5 = 100

12000imp./kWh musíme vydělit převodním poměrem 100 => 1kWh = 12000/100 = 120imp.

Závěr: Při použití měř. transf. 500 A a nastavením převodního poměru 500/5 - elektroměr vysílá 120imp./1kWh (120x "blikne" LED).

Elektroměry s MID certifikací od A do Z.

Křížek Mínus

Zakoupil jsem elektroměr s MID certifikací, ale zdá se mi, že k tomu mám málo papírů... Poslali jste mi je všechny?

Řešení:

Elektroměry s MID certifikací (Measurement Instrument Directive) jsou výrobky. Tudíž pro ně platí pravidla pro zavádění nových elektrických výrobků + další povinnosti. K zakoupenému elektroměru máte k dispozici návod k použití + prohlášení o shodě. Dle požadavků EU je elektroměr označen značkou CE, MID a dalšími údaji dle platné direktivy. Více se dočtete níže. Tím, že do nedávné doby byla kalibrace měřících přístrojů upravována předpisy jednotlivých zemí vzniká dojem, že u MID elektroměrů chybí kalibrační protokoly a jiné podobné dokumenty, které se u fakturačních elektroměrů očekávají - opak je pravdou. Evropská směrnice sjednotila podmínky pro získání označení fakturačních elektroměrů (tedy MID) a to předepsaným přísným systémem při jejich vývoji, výrobě a distribuci. Vhodným řešením inspekce návrhu samotného konceptu a systému kvality kontroly výroby notifikovanou osobou dosahuje výroba elektroměrů pro fakturační měření téměř bezchybných měřidel. Pozor - nejedná se o hlavní elektroměry, které jsou umístěny v elektroměrových rozváděčích (např. ČEZ, EON, PRE, apod.), tyto MID elektroměry se zapojují až za tyto hlavní elektroměry, proto jsou podružné.

Související:

1) Úvod do problematiky a celé znění směrnice můžete najít zde: EU a MID elektroměrech. Zveřejněna byla 30.4.2014 ve věštníku "Official Journal" L 135 Evropské unie jako direktiva 2004/22/EG. Vstoupila v platnost dnem vydání a měla být státy EU implementována do 30.10.2006. Směrnice EU měla jednoznačný cíl a to zjednodušit mezistátní obchod -> harmonizací norem. 

2) Pro získání osvědčení o shodě měřícího přístroje s požadavky MID musí výrobce splnit jednotlivé body zvolené procedury (Modul B +F, Modul B + F, Modul H1). Výrobní společnost MID elektroměrů (prodávaných naší společností ELEMAN) si vybrala jako notifikovanou osobu nezávislou laboratoř SGS United Kingdom Limited (číslo notifikované osoby 0120 -  klikni zde pro ověření).

Elektroměry jsou proto označeny CE značkou, MID značkou a číslem notifikované osoby, navíc je na elektroměru mimojiné vytištěno i číslo certifikátu (deklarující výsledky provedených zkoušek):

DDS353G DTS353C

3) Prohlášení o shodě je možné stáhnout na kartě výrobků zde:

1008811 - DDS353G - Elektroměr DDS353G 50A MID, 1mod., LCD, 1-fáz., 1-tar., fakturační

1008831 - DTS353C - Elektroměr DTS 353C 80A MID, 4,5mod., LCD, 3-fáz., 1-tar., fakturační

4) Častým dotazem bývá: "Když je na elektroměru označení 0,25 - 50A, tak to znamená, že neměří menší proudy než 250 mA?

Odpověď je jednoduchá. Elektroměry měří proudy od desítek mA (např. 20 mA, 25 mA,..), ale bez definice mezní chyby měření - u těchto malých proudů ovšem nevadí o něco vyšší nepřesnost, jelikož chyby v měření u jednotek mA znamenají možné nesrovnalosti ve vyúčtování v řádů tisícin či setin haléřů Kč (de facto 0,- Kč). Co se týče normálních proudů okolo 5 A a více (99 % všech měření) je zde chyba v měření dle třídy přesnosti "B" resp. "1" (dle normy EN 50470 resp. IEC 62053) - což znamená cca 1 % mezní chyby měření.

Spínací hodiny PALADIN 170413 easy s ASTRO programem.

Křížek Mínus

Jak nastavit ASTRO hodiny PALADIN 170413 easy?

Řešení:

Jednoduše a intuitivně ve 4 krocích dle návodu níže.

Související:

Hlavní přednosti:

 • Kompletní spínací jednoduchý denní program ASTRO nastavený v pár krocích
 • Velký, jasný a podsvícený displej (při zapojeném napájení) se zobrazenými nastavenými hodnotami
 • Jednoduchá obsluha
 • Rychlé a intuitivní programování
 • Lze naprogramovat bez připojeného napájení
 • Neomezený počet přenastavování času spínání
 • Lze zakódovat PINem
 • Samozřejmostí je automatické přepínání letního/zimního času
 • Možnost ovládat i LED svítidla (max. 200 W), samozřejmostí jsou klasická svítidla (max. 2000 W)
 • Vlastní spotřeba pouze 0,2 W
 • Možnost nastavení úspory energie během noci (NIGHT OFF a NIGHT ON) - kontakt se v nastaveném  čase od-do rozepne a potom zase sepne (např. 01:00 - 03:00)
 • Záloha nastavení hodin po dobu 10 let (baterie CR2032)
 • Manuální programování nebo programování mobilní aplikací přes chytrý telefon ANDROID a přenos nastavení přes bezdrátovou technologii NFC
 • Cenově dostupné

Jak se programují tyto hodiny (PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ)? Je to opravdu jednoduché:

1) Stisknutím tlačítka OK probereme display spínaček:

2) Nastavíme nejprve "zónu" čili stát, ve kterém se nacházíme (OK a + / - vybereme CZ a stiskneme OK):

// potvrzení vybrané volby probíhá stisknutím tlačítka OK, nebudu to dále psát...

3) Navolíme první 2 číslice PSČ, kde budou hodiny instalovány (např. Praha začíná 14, 15,.., Olomouc 77, atd.)

Tím si hodiny nastaví (dopočítají) ten správný čas pro západ a východ slunce v daném regionu, jak vidíte v tabulce níže - ČR je rozdělena na jednotlivé segmenty:
(zdroj obrázku: www.wikipedia.cz)

4) A tím máme hotovo.

Teď jsou hodiny nastaveny na daný region a spínají při západu slunce a rozpínají ráno s východem slunce.

Pokud budeme chtít "jemnější" doladění, kdy mají hodiny sepnout resp. rozepnout, můžeme nastavit tzn. odložení času sepnutí/rozepnutí ("Offset") - můžeme si nastavit, že chceme aby světelná reklama začala svítit teprve 20 min po západu slunce a ráno osvětlení vypnout až 14 min po východu. Jak na to? Dozvíme se níže.
 

Jemné donastavení spínacích časů ("Offset" - odložení/uspíšení času sepnutí/rozepnutí):

tiskneme OK (pokud nejsou hodiny připojeny na napájení - tím "vzbudíme display") pak M a v menu jsme na PROG (asi PROGramming) a potvrdíme OK.
1) Bliká čas sepnutí kontaktu ("Astro On") po západu slunce (třeba 21:59) a my můžeme + nebo - tento čas odložit či uspíšit až o +/- 90min a potvrdíme OK.
2) Bliká čas pro vypnutí v noci ("Night Off") tuto funkci buď nastavíme nebo nikoliv) a potvrdíme OK.
3) Bliká čas pro opětovné zapnutí v noci ("Night On") tuto funkci buď nastavíme nebo nikoliv) a potvrdíme OK.
4) Bliká čas rozepnutí kontaktu ("Astro Off") při východu slunce (třeba 5:22) a my můžeme + nebo - tento čas odložit či uspíšit až o +/- 90min a potvrdíme OK.
Hotovo.

Změna regionu: 

Stiskneme OK - tím "vzbudíme display" pak M a dvakrát stiskneme "+" až se dostaneme v menu na EXP (asi EXtra Programming) a potvrdíme OK.
Nejdříve potvrdíme automatickou změnu letního/zimního času (bliká EU = aut. změna zimního/letního času pro EU nebo se to dá vypnout = OFF) - OK.
Pak je tu požadavek na PIN - to můžeme nebo nemusíme zapnout, já dávám OFF a OK.
A konečně se dostaneme k přenastavení ZONE (čili konečného umístění instalovaných hodin, postupujeme jako při prvotním nastavení)

Finty "fň":

1) Stisknutím všech 4 tlačítek po dobu 3 s se dostáváme zpět k prvotnímu nastavení hodin (prvotní spuštění a nastavení regionu).
2) Stisknutím OK v provozním režimu spínáme/rozpínáme kontakt (zůstane sepnutý/rozepnutý jen po dobu dalšího uloženého času pro změnu kontaktu)
3) Hodinám display svítí a cvaká relé jen při napájení 230V.

VIDEOMANUÁL - PALADIN 170413 easy