Kontaktujte nás+420 739 201 336

Pár slov jednatele

Když jsem v říjnu 1993 držel v ruce svůj živnostenský list, netroufal bych si pomyslet na to, že po více než 25 letech budu psát tyto řádky. Byl jsem jen plný touhy a nadšení z možnosti, které se mi historicky dostalo. Po letech centrálně řízeného hospodářství jsem mohl vzít svůj osud do vlastních rukou a začít dělat věci podle svého. A věřil jsem, že to bude jinak a lépe. Byl jsem si vědom odpovědnosti, kterou na sebe beru, i toho, že jen já sám jsem strůjcem budoucího úspěchu nebo nezdaru.

Od počátku jsem měl na paměti zákazníka a dělal vše, aby se mu dostalo maximální podpory a spolehlivosti. Aby cítil, že řešíme jeho problém a zajímá nás. Někdy jsem samozřejmě dělal i chyby, ale učil jsem se z nich. A učil se od moudřejších. Snad se mi také dařilo postupně předávat zkušenosti i spolupracovníkům, kteří se ke mně na této cestě přidávali. A loučil jsem se s těmi, kteří ji s námi sdílet nechtěli nebo nezvládali.

A tak i dnes, po letech práce v oboru, mohu s klidným svědomím za sebe i moje spolupracovníky říci, že naší motivací stále zůstává dělat práci, která nás baví a naplňuje. Poskytovat služby, které našim zákazníkům pomáhají s řešením jejich problémů, umožňují dosahovat jejich cílů a v neposlední řadě jim přinášejí i radost ze vzájemné spolupráce.

 

za ELEMAN

Radomír Janeček
Jednatel